Generelle oplysninger

Vaabensmeden.dk

Jagt&Sportsskydning

CVR.nr. 42503681

Hovedgaden 527

2640 Hedehusene

E-mail adresse:[email protected]

Telefonnummer: +45 38102403

OBS!

Ingen ammunition, våben eller dele der på anden måde er tilladelse krævende kan sendes som almindelig fragt. (dette glæder også våbenskabe)

Al levering af ammunition, våben eller dele der på anden måde er tilladelse krævende. Skal derfor aftales enten pr. telefon 38102403 eller mail [email protected]


Betaling

Ved kort betaling:

Beløbet hæves først på dit kort, når varerne forlader butikken. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Levering

For at få din vare leveret skal du betale fragt. Fragten afhænger af pakkens vægt og størrelse.

Ordre over 500 Kr. leveres fragtfrit til en GLS pakkeshop i Danmark. (Gælder ikke våbenskabe og tilladelses krævende produkter)

Levering sker med GLS. Leveringstiden er 1-3 hverdage.

”Får at modtage din vare fra os, skal du oplyse dit navn, din adresse,

adressen hvor pakken skal sendes til(hvis ikke det er din egen), din

E-mail adresse og telefon nummer.

Du er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

Ved levering til pakkeshop, skal pakken afhentes indenfor 7 kalenderdage.

Ved uafhentede pakker eller forkert indtastede oplysninger, er du selv ansvarlig for eventuelle merudgifter.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, ved web handel hos www.Vaabensmeden.dk

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du har modtaget din vare.

For at benytte din fortrydelsesret skal du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved på [email protected]

I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen.

Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 7 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering til dig.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for våben og ammunition.

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

 1.  aftaler omfattet af § 7, stk. 2:

–          Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter,

–          stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom,

–          opførelse af bygning,

–          omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.,

–          omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser,

–          spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller

–          hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr.

 1. udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,
 2. levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,
 3.  levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,
 4.  levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
 5. levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,
 6. levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på,
 7. aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,
 8. levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på,
 9. levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer,
 10. aftaler, der indgås på en offentlig auktion,
 11. levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres,
 12. levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,
 13. finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
 14. aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.

Du mister din fortrydelsesret, hvis;

–          du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige  årssager ikke er egnet til at blive returneret.

–          du bryder plomberingen på lyd-eller billedoptagelser eller computersoftware.

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

 

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur. Og kontrolleret dennes stand.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

Vaabensmeden.dk

Hovedgaden 527

2640 Hedehusene

Du kan også fortryde købet ved at aflevere den personligt på ovenstående adresse i butikkens åbningstid.

 

Hvad skal jeg sende med tilbage?

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Har du sendt en vare ind til fortrydelse eller reklamation, vil du altid få tilsendt en mail, når vi har modtaget varen. I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din fortrydelse/reklamation.

 

Reklamationsret

 

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når du handler på www.vaabensmeden.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen sendes til:

Vaabensmeden.dk

Hovedgaden 527

2640 Hedehusene

 

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os på www.vaabensmeden.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Vaabensmeden.dk Jagt&Sportsskydning og opbevares i minimum fem år.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren for Vaabensmeden.dk Jagt&Sportsskydning  har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige påVaabensmeden.dk Jagt&Sportsskydning er Kristian H Petersen/Direktør

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Vaabensmeden.dk Jagt&Sportsskydning videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand.

Ved tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi din e-mail adresse. E-mail adressen videregives ikke til andre.

Som registreret hos Vaabensmeden.dk Jagt&Sportsskydning har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Vaabensmeden.dk Jagt&Sportsskydning via e-mail [email protected]

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Vaabensmeden.dk Jagt&Sportsskydning og kontaktperson er Kristian H Petersen. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

En klage over en vare eller tjenesteydelse, kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (link) 

Hedehusene 20.12 2019