Våbenskabe

Våbenskabet er et nødvendigt onde for os våbenejere i Danmark. Vi har en forpligtigelse til at sikre, at vores våben ikke havner i de forkerte hænder. Det gøres bedst ved forsvarligt at lukke dem inde i kedelige våbenskabe.

Valg af våbenskab
Det første de fleste fokuserer på, når de vælger våbenskab er forståeligt nok prisen. Våbenskabet er nok den kedeligste investering for en ny jæger eller skytte. Våben og ammunition koster i forvejen rigeligt. Vælg derfor våbenskab med omtanke.

De fleste vælge et alt for lille skab og fortryder senere. Våbenskabets størrelse gøres nemlig ofte op i, hvor mange våben de kan indeholde. Opgivelserne er stærkt pyntede, – enten skal man være rigtig god til at pakke sine våben, eller også skal man kun have enkeltskuds .22 rifler uden kikkerter for at få de opgivne tal til at passe. Herudover er der ikke taget højde for ammunition, tilbehør, moster Ernas sølvtøj osv. osv. Vælg derfor altid større end du forventer at skulle bruge, og husk, at så længe det ikke er fyldt med våben, kan alt dit andet jagtudstyr sagtens opbevares i det.

Mange våbenskabe fås idag med kodelås, hvilket er langt sikrere end nøgle. For det første er det nemt at låse og låse op. For det andet, er der ingen nøgle eller ekstranøgle, som tyven kan finde.

Sidst men ikke mindst, så mister du aldrig selv nøglen.

5 Gode råd om våben opbevaring.

  • Vis aldrig, at du har våben. Så ingen vildtkrog i indkørslen eller jagt-klistermærker på bilen.
  • Placer dit våbenskab, så det ikke kan ses af ude fra.
  • Gem ALDRIG eventuel ekstra nøgle i hjemmet. Tyve kan finde værdier og nøgler du selv har glemt du havde.
  • Hav din våbenskabs nøgle sammen med dine andre nøgler. Mange skabe bliver tømt fordi nøglen er glemt i nøglehullet.
  • Skriv eventuelt en lille seddel til tyven ” Her er kun våben, ingen kontanter, smykker eller andre værdier. Strafferammen for våbentyveri er 2-6 år. Er det virkelig det værd for dig?” Mange tyve bryder et våbenskab op fordi de tror, at der er andre værdier i skabet. Våben har sjældent den store værdi for tyven. Og straffen starter ved 2 år – hvilket de færreste ved.

Opbevaring af våben

Fastgørelse af våbenskab

5 Gode råd om sikring af dit våbenskab.

  • Fastgør altid dit våbenskab med minimum 4 bolte. Loven siger “forsvarligt” Og det er vurderet, at det kan være i gulvet. Men det er altid nemt at brække bolte i bunden af et våbenskab løs. Et koben mod vægen i toppen af skabet, giver dobbelt vægtstang. Bolt derfor altid så vidt muligt altid i både gulv og bagside.
  • Placer så vidt muligt våbenskabet i et hjørne hvor du således kan bolte i 2 sider og i gulv. (Det er ikke noget problem at bore ekstra huller i siden af våbenskabet) Alternativt kan våbenskabet også placeres i et klædeskab, hvor det vil være svært for tyven at “arbejde” med skabet. Samtidig kan ingen se det udefra, og derved forberede et indbrud.
  • Placer så vidt muligt dit våbenskab et sted, hvor naboer vil kunne høre eller se, at du har indbrud.
  • Brug egnede bolte i muren. Såkaldte ekspansionsbolte er billige og er ofte de bedst egnede. Der findes mange forskellige typer alt efter hvad type murværk man skal bolte fast i. Spørg din forhandler.

Oversigt over egnede bolte
Beton / moderne mursten: Ekspansions bolte.
Gasbeton: Lim ankre
Træ: Selvskærende bolte / Skruer
Gips eller anden skillevæg: Gennemgående gevindstænger med fastsvejset plade på modsatte side.  Kan laves af smed eller våbensmed.