Lyddæmpere

Vi er en af landets førende butikker inden for lyddæmpere og kan altid rådgive om valg af dæmper, monteringsmuligheder og om teknologien bag lyddæmpere.
Nedenstående videoer fortæller lidt om emnet. Valg af lyddæmper er lidt som valg af sigtekikkert. Alle skyder markant bedre med kikkert end med korn og kærv. På samme måde skyder alle bedre med lyddæmper end uden.
Når det er sagt, er der lige så stor forskel på lyddæmpere, som der er på sigtekikkerter. De forskellige lyddæmpere egner sig til forskelligt brug, men der er også mange prisklasser at vælge imellem. Vi hjælper dig gerne igennem junglen.

Valg af lyddæmper
Lad os slå fast med det samme, at der er rigtig mange hensyn at tage, når man vælge lyddæmper. Nogle af de overvejelser, man skal gøre sig, er:

  • Vægt
  • Vægt / total længde på våben
  • Krav til grad af støjdæmpning
  • Holdbarhed / ønske om køling ved baneskydning
  • Pris

Og hvad er så den bedste lyddæmper?
Det spørgsmål får vi tit og svaret bliver altid: ”Den som er bedst for dig”. Tænk over dine behov og hvilke kriterier, det vægter tungest for dig – så skal vi nok råde dig herudfra.

Opbygning af lyddæmpere
Funktionen af en lyddæmper er at holde på de krudtgasser, som forlader piben, efter at kuglen er afsendt. Det gør man på 3 måder:

  1. Man forsøger at holde gasserne tilbage med lameller, som ligger inde i lyddæmperen.
  2. Man køler gasserne ned, for at de ikke skal fylde så meget.
  3. Man giver lyddæmperen så meget volume som muligt for at give gasserne plads til at udvide sig inde i dæmperen før de slippes ud.

De funktioner kan man selvfølgelig opbygge på forskellige måder. Generelt findes der 2 typer af lyddæmpere, en som går ned over piben og som har en stor del af sit volumen liggende i det bagerste kammer. Det er den mest almindelige type og kaldes for teleskop dæmper. Fordelen ved denne type er, at selvom dæmperen måske er 20 cm lang, så bliver riflen typiske kun 12-15 cm længere, når dæmperen er monteret.

Den anden type dæmper er frontmonteret. Det er den type mange kender fra film. I dag bruges den type primært til salonrifler, hvor der ikke er så store krav til volumen i dæmperen samt på visse typer af dæmpere til enten fuldskæftede rifler eller til banerifler.

Mange dæmpere er også modulopbyggede, så man selv kan bestemme, hvor mange lameller, man ønsker. Det kan være en fordel, hvis man f.eks. gerne vil have stor dæmpning når man er på banen, men vil have en let og kort dæmper på jagt.

En anden detalje, som man bør være klar over, når man vælger dæmper, er udformningen af lamellerne. Nogle lameller er asymmetriske og kaster gasserne til siden inde i dæmperen. Det vil ofte forskyde træfpunktet mere end hvis dæmperen er symmetrisk og derved fanger gasserne lige meget på alle sider.

Materialer
Langt de fleste producerer deres lyddæmpere i aluminium. Det skyldes dels, at det giver en lav vægt, men også at aluminium er et af de mest varmeledende materialer man har. Det giver den effekt, at lyddæmperen hurtigt køler krudtgasserne ned, hvilket gør, at de fylder mindre hvorved lyddæmperen bliver mere effektiv.

Man bruger også stål, men stål har et stort minus i form af vægten, som altid bliver høj. Fortalere for stål hævder, at stål er mere holdbart. Moderne aluminiumsdæmpere af ordentlig kvalitet er alle konstrueret med stålindsatser på udsatte steder, hvor gasserne enten har høj fart eller f.eks. ved gevindet, hvor dæmperen skrues på løbet. I praksis bruges stål primært til dæmpere beregnet til fuldauto-skydning, hvor temperaturerne kan blive meget høje.

Endelig findes der dæmpere med carbon-yderrør. Det bruges for at holde vægten nede. Man skal dog vide, at det giver en langsommere køling og at carbon kan miste sin styrke, hvis det bliver for varmt.

Skrøner om lyddæmpere
Det bliver ligesom på film.
Nej det gør det kun hvis du bruge ammunition som går under lydens hastighed. Bryder din kugle lydmuren vil du høre et smæld som er relativt højt.

Underlyds ammunition (subsonic ammunition) er svært tilgængeligt i gængse jagt kalibre og vil ofte have for lidt anslagsenergi til at være lovligt til jagt på klovbærende vildt.

Min riffel mister energi hvis jeg montere en lyddæmper.
Nej det gør den på ingen måde, dæmperen arbejder kun med de krudtgasser som forlader mundingen efter kuglen har forladt piben.

Montering og gevind
Montering:
Inden du monterer din dæmper, bør du kontrollere, at dit gevind er rent, og at der ikke sidder noget, der kan komme i klemme i gevindet. Sørg altid for, at dit gevind er smurt med lidt fedt. Det forhindrer rust og fungerer som en pakning, der forhindrer krudtgas i at blæse ud gennem gevindet. Sker det, kan der nemlig sætte sig krudtslam, som besværliggør adskillelse senere.

Dæmperen skal gå let i gevindet og først blive stram, når den er i bund. Det er en misforståelse at gevindet “styrer” dæmperen. Dæmperen retter op mod brystet (bunden af gevindet). Går dæmperen stramt på gevindet, kan der være en fejl eller et fremmedlegme i gevindet.
Dæmperen skal spændes godt til. Hvor meget afhænger af gevindtypen. Medmindre du har meget store overarme, kan du ikke spænde for hårdt. Når dæmperen er monteret kigger du gennem pibe og dæmper bagfra. Ser det ikke lige ud, kontakt da din våbensmed.
Når du har skudt 3 skud, bør du kontrollere, at dæmperen stadig er spændt.
Når du er færdig med at skyde, bør du altid afmontere dæmperen og opbevare den i et foderal, så der ikke kan komme fremmedlegemer ind i dæmperen. Lader du dæmperen sidde på riflen, kan den fugt, som krudtforbrændingen afgiver, forsage rust i dit gevind – eller endnu værre i din pibe. Er du i tvivl, så spørg en fagmand.

Gevind:
Gevindet, som lyddæmperen monteres på piben med, er det mest kritiske punkt på hele riflen. Er gevindet ikke 100 % nøjagtigt, får man præcisionsproblemer, og man kan skade sin lyddæmper.
Her på værkstedet ser vi desværre rigtig mange gevind, som er for dårligt udførte. I bedste fald giver det ærgrelser og en tabt dag på skydebanen. I værste fald ødelægger du din dæmper – eller anskyder et stykke vildt.

Hele riflen og kikkertens præstation er afhængig af det splitsekund, projektilet forlader pibens munding. Er den munding ikke 100 % perfekt, får du aldrig din riffel til at skyde godt. Overlad det til professionelle med det rigtige værktøj og kompetancer at slå gevind. Det er nok de bedste penge, du nogensinde kan bruge på din riffel.

Vi laver alle typer gevind på alle typer rifler. Alle gevind som vi laver til lyddæmper og mundingsbremser bliver slået på drejebænk, testet for at overholde ISO standard, kontrolleret for rethed med målestave, og riflen bliver prøveskudt med dæmperen monteret. Sidst men ikke mindst blive alle gevind kontrolleret på de nævnte punkter – af en anden bøssemager, før våbnet forlader værkstedet. Det betyder, at ingen gevind eller reparation forlader vores værksted, uden at være kontrolleret af minimum 2 bøssemagere.
På værkstedet har vi to drejebænke sat op til forskellige typer gevind og samlet over 40 års maskinerfaring. Vi bryder os ikke om at prale, men vi ved hvad vi taler om, når der kommer til lyddæmpere og gevind.

Kaliber og lyddæmper
En lyddæmper må aldrig være i berøring med kuglen når den skydes ud gennem lyddæmperen. På den anden side vil man gerne holde så meget af gassen inde i dæmperen som muligt, hvilket man gør ved at have så lille et hul til kuglen som muligt. Den balancegang kræver meget stor præcision i lyddæmperen. Lyddæmpere er derfor kaliber specifikke. Man kan dog altid bruge et mindre kaliber i sin dæmper end det kaliber den er beregnet til. Man kan F.eks godt bruge en .308 dæmper til en 6.5X55 riffel. Dog vil man ikke få fuld effekt ud af sin dæmper.